ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΣΤΟ ΒΑΖΟ
ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΣΤΟ ΒΑΖΟ
ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΣΤΟ ΒΑΖΟ
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΚΑΜΒΑ
70χ80 ΕΚ.
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΟ (1964-1967) ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ