ΜΠΟΥΛΗΣ ΜΕ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ
ΜΠΟΥΛΗΣ ΜΕ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ
ΜΠΟΥΛΗΣ ΜΕ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ
ΜΙΚΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕ ΜΟΥΣΑΜΑ
100Χ81 CM.
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΟ (2013) ΚΑΤΩ ΔΕΞΙΑ