Άνδρες με ποδήλατα
Άνδρες με ποδήλατα
Θέμα: Άνδρες με ποδήλατα
Υλικό: Ελαιογραφία σε καμβά
Διστάσεις: 50 x 70 εκ
Πληροφορίες: Υπογεγραμμένο στο κάτω μέρος δεξιά