ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΚΟΠΕΛΑ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΚΟΠΕΛΑ
ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΚΟΠΕΛΑ
ΥΛΙΚΟ: ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ HARDBOARD
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 38X50 EK
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΤΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ