ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ (5)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ (5)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ (5)
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΚΑΜΒΑ
90Χ100 ΕΚ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ