ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ (3)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ (3)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ (3)
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΚΑΜΒΑ
130χ140 ΕΚ.
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ