ΒΑΡΚΑΚΙΑ
ΒΑΡΚΑΚΙΑ
ΒΑΡΚΑΚΙΑ
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΜΟΥΣΑΜΑ
70χ100 ΕΚ.
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ