Η ΓΗ
Η ΓΗ
ΤΙΤΛΟΣ: Η ΓΗ
ΥΛΙΚΟ: ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΞΥΛΟ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 60χ70 ΕΚ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ