Κόκκινο πλοίο
Κόκκινο πλοίο
Τίτλος: Κόκκινο πλοίο
Υλικό: Ελαιογραφία σε χαρτί επικοκολλημένη σε καμβά
Διάσταση: 60χ40 εκ.
Πληροφορίες: Υπογεγραμμένο στο κάτω μέρος