Δρομέας
Δρομέας

Τίτλος: Δρομέας
Υλικό: Γυαλί και μέταλο
Διστάσεις: 85x82x35
Πληροφορίες: Υπογεγραμμένο στη βάση