ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ

ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΜΟΥΣΑΜΑ
50Χ50 CM.
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΟ (1997) ΚΑΤΩ ΔΕΞΙΑ