ΝΑΥΤΗΣ ΜΕ ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΑ
ΝΑΥΤΗΣ ΜΕ ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

ΝΑΥΤΗΣ ΜΕ ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΑ
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΜΟΥΣΑΜΑ
70χ100 ΕΚ.
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΟ (2016) ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ