ΚΟΠΕΛΑ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ
ΚΟΠΕΛΑ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ

ΚΟΠΕΛΑ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ HARDBOARD
33X50 EK 
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΤΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ