ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ
ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ

ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΜΟΥΣΑΜΑ
27χ46 ΕΚ.
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΟ (1959) ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΟΨΗ.
ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ CATALOGUE RAISONNE MARC OTTAVI