ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ (6)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ (6)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ (6)
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΚΑΜΒΑ
130Χ140 ΕΚ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΤΩ ΔΕΞΙΑ