Εσωτερικό δωματίου (2)
Εσωτερικό δωματίου (2)

Τίτλος: Εσωτερικό δωματίου (2)
Υλικό: Ελαιογραφία σε καμβά
Διάσταση: 90χ90 εκ.
Πληροφορίες: Υπογεγραμμένο στο κάτω μέρος