Δρομέας
Δρομέας

Τίτλος: Δρομέας
Υλικό: Γυαλί και μέταλο
Διστάσεις: 40x45x20
Πληροφορίες: Υπογεγραμμένο στη βάση