ΦΛΟΓΕΣ
ΦΛΟΓΕΣ

ΦΛΟΓΕΣ
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ ΧΡΥΣΟΥ
70χ60 ΕΚ.
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ