ΑΓΡΟΣ
ΑΓΡΟΣ

ΑΓΡΟΣ
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΚΑΜΒΑ
80χ120 ΕΚ.
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ