ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ - ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ
ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ - ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΛΑΖ
57X135 ΕΚ 
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΤΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ