ΧΑΡΤΑΕΤΟΙ
ΧΑΡΤΑΕΤΟΙ

ΧΑΡΤΑΕΤΟΙ
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΚΑΜΒΑ
65Χ70 ΕΚ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΟ (2006) ΚΑΤΩ ΔΕΞΙΑ