ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΚΟΠΕΛΑ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΚΟΠΕΛΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΚΟΠΕΛΑ
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΕ ΧΑΡΝΤΜΠΟΡΝΤ
35χ50 ΕΚ.
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΝΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ