ΒΑΡΚΑΚΙΑ ΣΕ ΒΟΤΣΑΛΑ
ΒΑΡΚΑΚΙΑ ΣΕ ΒΟΤΣΑΛΑ

ΒΑΡΚΑΚΙΑ ΣΕ ΒΟΤΣΑΛΑ
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΚΑΜΒΑ
90χ120 ΕΚ.
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ