ΒΑΡΚΑΚΙΑ
ΒΑΡΚΑΚΙΑ

ΒΑΡΚΑΚΙΑ
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΜΟΥΣΑΜΑ
70χ100 ΕΚ.
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ