ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΜΙΚΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕ ΜΟΥΣΑΜΑ
100χ150 ΕΚ.
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ