ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΕΝΤΡΟ
ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΕΝΤΡΟ

ΔΕΝΤΡΟ
ΧΑΡΤΙ ΑΦΙΣΑΣ ΚΑΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΕ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ
32χ20χ20 ΕΚ.
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΟ (2002) ΣΤΗ ΒΑΣΗ