ΜΑΡΙΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ - ΠΡΟΣΩΠΟ (1916 - 1985)
ΜΑΡΙΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ - ΠΡΟΣΩΠΟ (1916 - 1985)

Πρόσωπο
Ελαιογραφία σε καμβά
92 x 72 εκ
Υπογεγραμμένο στο επάνω μέρος αριστερά και χρονολογημένο (΄74) από πίσω