ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ
ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΚΑΜΒΑ
90X120 EK
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΟ (2024) ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΔΕΞΙΑ