Χρωματική διασπορά
Χρωματική διασπορά

Τίτλος: Χρωματική διασπορά
Υλικό: Μικτή τεχνική (ακρυλικό και ρυτίνη) σε αλουμίνιο
Διαστάσεις: 80 εκ.
Πληροφορίες: Υπογεγραμμένο στο πίσω μέρος