ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΤΑΡΑΣ - ΚΟΠΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΤΑΡΑΣ - ΚΟΠΕΛΑ

ΚΟΠΕΛΑ
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΞΥΛΟ
50χ70 ΕΚ.
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ