ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΣΤΟ ΑΛΟΓΟ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΣΤΟ ΑΛΟΓΟ

ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΣΤΟ ΑΛΟΓΟ
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΜΟΥΣΑΜΑ
40χ50 ΕΚ.
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ