ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΡΡΗΣ - ΚΟΠΕΛΑ (1963 - )
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΡΡΗΣ - ΚΟΠΕΛΑ (1963 - )

ΚΟΠΕΛΑ
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΚΑΜΒΑ
40Χ55 ΕΚ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΟ (22) ΚΑΤΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ