ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ - ΘΕΑΤΕΣ (1959 - )
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ - ΘΕΑΤΕΣ (1959 - )

ΘΕΑΤΕΣ
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΕ ΚΑΜΒΑ
70Χ100 ΕΚ.
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ