ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ - ΤΟΠΙΟ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΑ (1929 - 2020)
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ - ΤΟΠΙΟ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΑ (1929 - 2020)

ΤΟΠΙΟ
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΚΑΜΒΑ
70χ100 ΕΚ.
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ