ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΤΑΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΤΑΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΑ
ΓΥΝΑΙΚΑ
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΜΟΥΣΑΜΑ
30Χ40 CM.
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ