ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΤΑΡΑΣ - ΑΛΟΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΤΑΡΑΣ - ΑΛΟΓΟ

ΑΛΟΓΟ
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΜΟΥΣΑΜΑ
30X40 CM.
YΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ