ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΤΑΡΑΣ - ΚΟΠΕΛΑ ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΤΑΡΑΣ - ΚΟΠΕΛΑ ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ

ΚΟΠΕΛΑ ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΚΑΜΒΑ
70χ50 ΕΚ.
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ