ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΤΑΡΑΣ - ΚΟΠΕΛΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΤΑΡΑΣ - ΚΟΠΕΛΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

ΚΟΠΕΛΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΚΑΜΒΑ
60χ80 ΕΚ.
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ