Ελιά
Ελιά

Τίτλος: Ελιά
Υλικό: Μπρούτζος
Πληροφορίες: Υπογεγραμμένο στη βάση