ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΚΟΡΟΣ - ΦΛΟΓΑ (1956 - )
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΚΟΡΟΣ - ΦΛΟΓΑ (1956 - )

ΦΛΟΓΑ
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΚΑΜΒΑ
41x45 ΕΚ 
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΤΩ ΔΕΞΙΑ