ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΒΔΑΣ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΔΥΟ ΠΟΔΗΛΑΤΑ (1940 - )
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΒΔΑΣ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΔΥΟ ΠΟΔΗΛΑΤΑ (1940 - )

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΔΥΟ ΠΟΔΗΛΑΤΑ
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΕ ΞΥΛΟ
80Χ100 ΕΚ 
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΤΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ