ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΒΕΡΗΣ - ΤΟΠΙΟ (1973 - )
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΒΕΡΗΣ - ΤΟΠΙΟ (1973 - )

ΤΟΠΙΟ
ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΧΑΡΤΟΝΙ
30Χ40 ΕΚ.
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ