ΑΝΝΑ ΓΡΗΓΟΡΑ - ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ (1959 - )
ΑΝΝΑ ΓΡΗΓΟΡΑ - ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ (1959 - )

ΤΟΠΙΟ ΑΝΔΡΟΥ
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΜΟΥΣΑΜΑ
80x120 ΕΚ.
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ