ΝΕΟΣ
ΝΕΟΣ
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΜΟΥΣΑΜΑ
40χ60 ΕΚ.
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΤΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ