ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΜΟΥΣΑΜΑ
80χ100 ΕΚ.
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ