ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (1943 - ) - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (1943 - ) - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΤΙΤΛΟΣ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΥΛΙΚΟ: ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΚΑΜΒΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 70Χ90 ΕΚ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΟ (96)  ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ