ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ - ΝΕΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ
ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ - ΝΕΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ

ΝΕΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΜΟΥΣΑΜΑ
20Χ28 ΕΚ.
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ