ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ - ΔΥΟ ΝΕΟΙ
ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ - ΔΥΟ ΝΕΟΙ
ΔΥΟ ΝΕΟΙ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΜΟΛΥΒΙΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙ
20χ27 ΕΚ.
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ