ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ - Ο ΑΓΓΕΛΕΙΟΦΟΡΟΣ
ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ - Ο ΑΓΓΕΛΕΙΟΦΟΡΟΣ

Ο ΑΓΓΕΛΕΙΟΦΟΡΟΣ
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΜΟΥΣΑΜΑ
20Χ28 ΕΚ.
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ