ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ - TO ΧΡΥΣΟ ΒΟΥΝΟ
ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ - TO ΧΡΥΣΟ ΒΟΥΝΟ
TO ΧΡΥΣΟ ΒΟΥΝΟ
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΜΟΥΣΑΜΑ
40Χ53 ΕΚ.
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ