ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ - ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΣ
ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ - ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΣ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΣ
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙ
25χ32 ΕΚ.