ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝ0Σ - ΝΕΚΡΗ ΦΥΣΗ ΜΕ ΚΑΡΟΤΑ ΚΑΙ ΜΗΛΑ
ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝ0Σ - ΝΕΚΡΗ ΦΥΣΗ ΜΕ ΚΑΡΟΤΑ ΚΑΙ ΜΗΛΑ

ΝΕΚΡΗ ΦΥΣΗ ΜΕ ΚΑΡΟΤΑ ΚΑΙ ΜΗΛΑ
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΜΟΥΣΑΜΑ
34Χ50 ΕΚ.
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ